W drugim dniu naszych rekolekcji rozważaliśmy Drogę Krzyżową Jezusa Chrystusa. Ojciec Emilian przybliżał nam miłość Boga do człowieka, którą ukazał poprzez swoje cierpienia, mękę, śmierć i Zmartwychwstanie.  
Fotoreportaż
Audio - Ks. Emilian Sigel SAC