Chwalcie Pana, wszystkie narody,
wysławiajcie Go, wszystkie ludy,
bo potężna nad nami Jego łaska,
a wierność Pana trwa na wieki.

W dniu 1 października nasza schola obchodziła swoje piąte urodziny. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powstania, rozwoju i kontynuacji scholi. Niech wam Pan błogosławi za wasz trud i czas który poświęcacie dla samego Boga.