Kim jesteśmy?
"Ministrare" z łaciny znaczy służyć. Ministrant jest więc osobą, która ma pomagać kapłanowi podczas Eucharystii czy też nabożeństw. Przez swoją posługę w bliskości ołtarza służy samemu Jezusowi, który przychodzi do nas podczas Mszy świętej.


Co robimy?
W naszej parafii ministranci i lektorzy spotykają się na cotygodniowej zbiórce we wtorek, na której omawiamy sprawy organizacyjne, poznajemy liturgię, czytamy Pismo Święte, rozmawiamy o Panu Bogu, pogłębiamy wiarę, a także radujemy się wspólnotą.
Mamy jedną obowiązkową służbę w tygodniu i jedną w niedzielę. Dodatkowo służymy również na ślubach, pogrzebach i różnych nabożeństwach. Zawsze jesteśmy gotowi do pomocy w Kościele.

Raz w tygodniu spotykamy się na sali gimnastycznej doskonaląc swoje umiejętności piłkarskie. Bierzemy udział w różnych turniejach piłkarskich. Organizujemy także różne spotkania okolicznościowe, wycieczki i dyskoteki.


Jak do nas dołączyć?
Jeżeli, że chciałbyś do nas dołączyć to zapraszamy. Jeżeli wahasz się, przyjdź i zobacz, jak wygląda to w praktyce. Nie masz niczego do stracenia, a do zyskania bardzo wiele.
Do naszej wspólnoty mogą należeć chłopcy, którzy przystąpili już do I Komunii świętej. Kandydaci przez kilka miesięcy przygotowują się do podjęcia swoich nowych obowiązków, a następnie przyjmowani są do grona ministrantów lub lektorów podczas uroczystej Mszy świętej.

Modlitwy:

Przed Mszą św.

Oto za chwilę przystąpię do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją. Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.

Po Mszy św.

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twojej służby, spraw, abym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa. Pana naszego. Amen.