Sprawozdanie z pracy Rady Parafialnej za okres maj-wrzesień 2023 roku
1. Inwestycje zrealizowane :
- wymiana ławek wokół Kościoła (dar od Rady Parafialnej)
- renowacja ogrodzenia wokół Kościoła (dar od anonimowej firmy lokalnej)

Protokół nr 9 z 17 września 2023 r. ze spotkania Rady Duszpasterskiej Parafii pw. św. Józefa w Łańcucie

1. Rozpoczęcie spotkania Rady Duszpasterskiej (zwanej dalej „Radą”).

2. Zaprzysiężenie nowego członka Rady. Obecnie Rada liczy 12 osób.

Protokół nr 8 z 20 sierpnia 2023 r. ze spotkania Rady Duszpasterskiej Parafii pw. św. Józefa w Łańcucie

1. Rozpoczęcie spotkania Rady Duszpasterskiej (zwanej dalej „Radą”).

2. W spotkaniu wzięło udział 7 członków Rady.

Protokół nr 7 z 29 lipca 2023 r. ze spotkania Rady Duszpasterskiej Parafii pw. św. Józefa w Łańcucie
1. Rozpoczęcie spotkania Rady Duszpasterskiej (zwanej dalej „Radą”).
2. W spotkaniu wzięło udział 5 członków Rady.

Protokół nr 6 z 19 lipca 2023 r. ze spotkania Rady Duszpasterskiej Parafii pw. św. Józefa w Łańcucie
1. Rozpoczęcie spotkania Rady Duszpasterskiej (zwanej dalej „Radą”).
2. W spotkaniu wzięło udział 6 członków Rady.

Protokół nr 5 z 16 lipca 2023 r. ze spotkania Rady Duszpasterskiej Parafii pw. św. Józefa w Łańcucie
1. Rozpoczęcie spotkania Rady Duszpasterskiej (zwanej dalej „Radą”).
2. W spotkaniu wzięło udział 9 członków Rady.

Protokół nr 4 z 6 lipca 2023 r. ze spotkania Rady Duszpasterskiej Parafii pw. św. Józefa w Łańcucie

1. Rozpoczęcie spotkania Rady Duszpasterskiej (zwanej dalej „Radą”).

2. W spotkaniu wzięło udział 7 członków Rady.

Protokół nr 3 z 18 czerwca 2023 r. ze spotkania Rady Duszpasterskiej Parafii pw. św. Józefa w Łańcucie
1. Rozpoczęcie spotkania Rady Duszpasterskiej (zwanej dalej „Radą”).
2. W spotkaniu wzięło udział 7 członków Rady.

Protokół nr 2 z 21 maja 2023 r. ze spotkania Rady Duszpasterskiej Parafii pw. św. Józefa w Łańcucie

1. Rozpoczęcie spotkania Rady Duszpasterskiej (zwanej dalej „Radą”).
2. W spotkaniu wzięło udział 9 członków Rady.

Protokół nr 1 z 11 maja 2023 r. ze spotkania Rady Duszpasterskiej Parafii pw. św. Józefa w Łańcucie

  1. Rozpoczęcie modlitwą inauguracyjnego spotkania nowej Rady Duszpasterskiej (zwanej dalej „Radą”).
  2. Powołanie i przedstawienie nowych członków Rady.