I

Niedziela

Adwentu

(28.11)

8.00

+ Janina Bujak - Gregorianka (23)

8.00

+ Tadeusz Bujak - od swata Andrzeja z rodz

8.00

+ Magdalena Gutkowska - od rodz. Korzystka z Gniewczyny - ks. Łukasz

9.30

+ Sławomir Pilch - od brata Marka z żoną

11.00

+ Mieczysław Cisek - 12 rocz. śmierci od żony i syna z Rodz.

18.00

+ Andrzej Rybak

Poniedziałek

(29.11)

6.00

+ Andrzej, Katarzyna, Jadwiga, Antoni

6.00

+ Sławomir Pilch - od córki chrzestnego z rodz.

18.00

+ Jan - ks. Damian

18.00

+ Krystyna Kochman - od brata Tadeusza - ks. Wojciech

18.00

+ Magdalena Gutkowska - od kolegi Pawła z Gniewczyny- ks. Łukasz

18.00

+ Janina Bujak - Gregorianka (24)

Wtorek 

(30.11)

6.00

+ Krystyna Gęślak

6.00

+ Sławomir Pilch - od kolegi

6.00

+ Stanisław - ks. Damian

18.00

+ Krystyna Kochman - od  siostry Ireny - ks. Wojciech

18.00

+ Magdalena Gutkowska - od kolegi Marka - ks. Łukasz

18.00

+ Janina Bujak - Gregorianka (25)

Środa

(1.12)

6.00

+ Adam Kulka - od koleżanek i kolegów z Łańcuckiej Fabryki Śrub

6.00

+ Bronisława Łokcik - ks. Damiana

18.00

+ Krystyna Kochman - od  siostry Ireny - ks. Wojciech

18.00

+ Marysia Pasztyła - od rodz. Karp - ks. Piotr

18.00

+ Kazimierz Sroczyk -  Gregorianka (1)

18.00

+ Janina Bujak - Gregorianka (26)

Pierwszy

Czwartek

(2.12)

6.00

+ Janina Bujak - Gregorianka (27)

6.00

O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Barbary - ks. Damian

18.00

+ Jerzy Panek - od właścicieli firmy Mebkar i pracowników - ks. Piotr

18.00

+ Krystyna Kochman - od siostry Haliny - ks. Wojciech

18.00

+ Michalina, Tadeusz

18.00

+ Kazimierz Sroczyk -   Gregorianka (2)

Pierwszy

Piątek

(3.12)

6.00

+ Adam Kulka - od koleżanek i kolegów z Łańcuckiej Fabryki Śrub

6.00

+ Janina Bujak - Gregorianka (28)

18.00

+ Magdalena Gutkowska -  od rodz. Musz - ks. Piotr

18.00

+ Krystyna Kochman - od siostry Haliny - ks. Wojciech

18.0

+ Jan - ks. Damian

18.00

+ Kazimierz Sroczyk -   Gregorianka (3)

Pierwsza

Sobota

(4.12)

6.00

+ Janina Bujak - Gregorianka (29)

6.00

+ Stanisław - ks. Damian

18.00

+ Krystyna Kochman -od brata Antoniego z rodz.- ks. Wojciech

18.00

+ Magdalena Gutkowska - od rodz. Dec z Tymce - ks. Piotr

18.00

O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Barbary

18.00

+ Kazimierz Sroczyk -   Gregorianka (4)

II

Niedziela

Adwentu

(5.12)

8.00

+ Janina Bujak - Gregorianka (30)

8.00

+ Andrzej Lekowski - od córki Alekszandry  z mamą

9.30

+ Barbara Łuksik

9.30

+ Maria Piekarz - od sąsiadów Zakielarz

11.00

+ Tadeusz Bujak - od szwagra Stanisława z rodziną

18.00

+ Kazimierz Sroczyk -   Gregorianka (5)