Biblia jest korzeniem i fundamentem kultury europejskiej. Nie bez powodu, nazywana jest najbardziej inspirującym dziełem wszechczasów, nie tylko dla ludzi wierzących. Poeci, malarze, rzeźbiarze wykorzystują pojawiające się w niej motywy oraz symbole przedstawiając je w różnych kontekstach. Święta Księga pełna jest fascynujących zagadnień nie tylko religijnych i teologicznych, ale również historycznych, literackich, kulturowych i społecznych.

W pierwszej części naszych rozważań zostaną przedstawione wybrane postacie w Piśmie Świętym. Na kartach Biblii pojawia się wiele interesujących osób, które wzbogacają historię Zbawienia. Każda z nich jest istotna i niezaprzeczalnie niezbędna do ukazania miłości Boga do człowieka, nawet gdy została wspomniana tylko w jednym biblijnym wersecie. Warto przyjrzeć się postaciom, które zostały utrwalone na kartach Pisma Świętego i dostrzec ich wyjątkowość.

W ciągu najbliższego roku zostaną poruszone następujące tematy:

wrzesień/październik 2023: Lidia – business woman

listopad/grudzień 2023: Św. Paweł – Apostoł Narodów

styczeń/luty 2024: Teofil – przyjaciel Boga

marzec/kwiecień 2024: Maria Magdalena – pierwszy świadek Zmartwychwstania

maj/czerwiec 2024: Św. Łukasz – obserwator podróży

lipiec/sierpień 2024: Abraham i Sara – zaufanie bez granic

wrzesień/październik 2024: Jonasz – uwięziony w brzuchu ryby

 

Zapraszamy do lektury!

dr Daria Gargała