Początek września to rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego. Ten nowy rok szkolny rozpoczęliśmy od Mszy świętej zawierzając najbliższy okres nauki Panu Bogu i Matce Najświętszej. Każdy z nas otrzymał od Boga talenty, które możemy rozwijać w szkole. Pamiętajmy też o duszy i trosce o nasze sumienia. W tym nowym roku życzymy dyrekcjom, nauczycielom, wychowawcom i pedagogom dużo Bożego błogosławieństwa i miłości.