W dniu dzisiejszym Kościół nie sprawuje Eucharystii. W kościołach są odprawiane jedynie uroczyste liturgie Męki Pańskiej, w czasie których odczytuje się (lub śpiewa) Mękę Pańską według św. Jana oraz adoruje Krzyż, któremu dzisiaj oddaje się taką cześć, jak Chrystusowi Eucharystycznemu (poprzez klęknięcie).

    

 


Do końca ich umiłował (J 13, 1-15)
„Umywać nogi” i „miłować do końca” to program kapłańskiego życia. Ta prawda objawia się w Eucharystii. Jezus Chrystus Najwyższy i Wieczny Kapłan umywa nam nogi i miłuje nas do końca, aż po krzyż. Dzisiaj uświadamiamy sobie prawdę, że Jezus w Eucharystii łączy się z każdym z nas, łączy się z naszym życiem, naszym bólem, cierpieniem. Eucharystia jest źródłem naszej tożsamości. Życie chrześcijańskie, to życie eucharystyczne. Moje życie ma być Mszą świętą.

Ostatni dzien rekolekcji to rozważnie o sprawach przysłaniających nam Boga. 

Drugi dzien rekolekcji to Msza z okazji kolejnej rocznicy konsekracji świątyni i odpust ku czci św. Józefa. Nie brakło też modlitwy za chorych, starszych i samotnych. 

"Przybądź Duchu Święty..." . Nasza parafia w dniu dzisiejszym przeżywała sakrament bierzmowania. Grupa młodych ludzi potwierdziła swoją wiarę  w Kościół Chrystusowy. 
AUDIO: Homilia Bp Krzysztof Chudzio

 

W Szkole Podstawowej nr 4 odbyły się rekolekcje. Był to czas zbliżania się do Boga i odkrywania Jego miłości do każdego z nas. 

     

Pierwszy dzien rekolekcji to rozważanie o miłości i jej realizacja w życiu codziennym. Konferencje głosi ks. Antoni z Nigerii a obecnie student KULu. 

W piątkowy wieczór przed odpustem parafialnym i koleją rocznicą konsekracji naszej świątyni rozpoczęły się rekolekcje parafialne drogą krzyżową. W tym roku przez ćwiczenia duchowe przeprowadzi nas ks. Antoni z Nigerii. 

  

 

 

Spotkania dla bierzmowanych

 

Rekolekcje parafialne

 

Wtorek 14.03.2023r.

18.00 – Msza święta i spotkanie z ks. Dziekanem

Środa

18.00 – Msza święta i spotkanie z panem Wojtkiem

Czwartek

19.00 – Adoracja krzyża, możliwość spowiedzi dla kandydatów i nałożenie krzyży, oraz złożenie przyrzeczeń abstynenckich

Piątek

16.00 – 18.00 – spowiedź dla rodziców i świadków

18.00 – Msza święta, litania do Ducha Świętego.

 

Piątek 17.03.2023r.

1.    Od godz. 16.00 do 18.00 możliwość skorzystania ze spowiedzi św. przed odpustem parafialnym i Bierzmowaniem.

2.    O godz. 18.00 Msza św. z nauką ogólną

3.    Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godz. 21.00 zakończona Apelem Jasnogórskim.

Sobota 18.03.2023r.

1.    O godz. 7.00 Msza św. z nauką ogólną

2.    O godz. 8.00 Msza św. z nauką dla osób starszych, chorych i samotnych.

3.     O godz. 10.00 Msza św. z obrzędem przyjęcia sakramentu bierzmowania dla kandydatów, ich świadków i rodzin.

4.    O godz.18.00 Msza św. odpustowa ku czci św. Józefa.

Niedziela 19.03.2023r.

1.    8.00 – Msza z nauką ogólną

2.    9.30 – Msza z nauką ogólną

3.    11.00 – Msza z nauką ogólną

4.    17.15 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i Msza św.

 

 

 

W Wielkim Poście Kościół odczytuje i przeżywa nie tylko czterdzieści dni spędzonych przez Jezusa na pustyni na modlitwie i poście przed rozpoczęciem Jego publicznej misji. Z tą liczbą są także związane trzy inne wielkie wydarzenia biblijne. Są to:

  • czterdzieści dni powszechnego potopu, po których Bóg zawarł przymierze z Noem;
  • czterdzieści lat pielgrzymowania Izraela po pustyni ku Ziemi Obiecanej;
  • czterdzieści dni przebywania Mojżesza na Górze Synaj, gdzie otrzymał on od Jahwe Tablice Prawa.

W okres 40 dni Wielkiego Postu nie wlicza się sześciu niedziel, które – jak w ciągu całego roku – są radosnymi wspomnieniami Zmartwychwstania.  

 Po trudnym okresie pandemicznych ograniczeń w minionych dwóch latach, nadchodzi długo wyczekiwany czas trzydniowego SMAP z noclegami (Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej)! Będzie to wydarzenie niezwykłe tym bardziej, że zbliżający się SMAP w Sanoku w dniach 14-16 kwietnia 2023 (od piątku do Niedzieli Miłosierdzia Bożego) będzie jubileuszowym trzydziestym spotkaniem młodych naszej archidiecezji. Z tej okazji zaprosiliśmy do sobotniej oprawy spotkań z cyklu Dumni z Ewangelii znamienitych gości: Zespół NieMaGoTuks. Jakuba Bartczaka i ks. Macieja MarszałkaZespół SNE Bankruciklerycki zespół SPES, a także Diakonię Muzyczną Archidiecezji Przemyskiej. 

Święto Ofiarowania Pańskiego, czyli Matki Bożej Gromnicznej.To święto  przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia. W tym dniu dzieci z klas trzecich otrzymały swoje modlitewniki. 

 

W naszej parafii na zakończenie tradycyjnego śpiewu kolęd do 2 lutego, gościliśmy Orkiestrę Dętą z Czarnej. Zespół wykonał wiele pięknych kolęd.