W Szkole Podstawowej nr 4 odbyły się rekolekcje. Był to czas zbliżania się do Boga i odkrywania Jego miłości do każdego z nas.