20.08.2016r. odbyło się spotkanie Prezesów POAK w Strachocinie z nowym Metropolitą. Udział wzięła Prezez POAK p. Anna Marek.

      W dniu dzisiejszym przeżywaliśmy wspólnie Godzinę Łaski, związaną z Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP.

Jest taka jedna godzina w roku, gdy Niebo pochyla się tak nisko nad ziemią, że Bóg jest na wyciągnięcie ręki. I Jego odwieczne skarby miłości. Jest taka jedna godzina w roku, gdy wszystko jest możliwe. Obietnica z nią związana jest naprawdę wielka! Oto Matka Najświętsza ogłasza, że przez sześćdziesiąt minut w roku Niebo staje nad nami otworem, że każdy, kto w tym czasie zamknie trzymany nad głową parasol niewiary, otrzyma od Boga to, co mu najbardziej potrzebne.

Matka Boża, objawiając się w Święto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947 r., pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech powiedziała:

„Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski.
Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu.”

 Źródło: http://www.mocmodlitwy.info.pl/8_grudnia.html

 

     Obchodząc swięto Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży, uroczyście rozpoczęliśmy kolejny rok formacyjny w naszej parafii. Dzień ten zgromadził w naszej świątyni przedstawicieli poszczególnych grup parafialnych, zwłaszcza Akcję Katolicką, Liturgiczną Służbę Ołtarza, Ruch Apostolstwa Młodzieży oraz Harcerzy. Po Eucharystii udaliśmy się do salki parafialnej, gdzie czekały na nas pyszne ciastka oraz humorystyczny program przygotowany przez RAM. Nasze wspólne świętowanie zakończyliśmy modlitwą i Apelem Jasnogórskim.

GALERIA ZDJĘĆ


W niedzielę 25.11.2012 w Uroczystość Chrystusa Króla

o godz. 11.00 odbędzie się uroczysty obrzęd przyjęcia nowych ministrantów i lektorów

Historia

Domowy kościół (DK) jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. DK łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END). Założycielem DK jest Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki (1921-1987). W rozwoju DK ściśle współpracowała z Założycielem siostra Jadwiga Skudro RSCJ. Duchową kolebką DK jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 roku odbyła się pierwsza oaza rodzin, która zapoczątkowała rozwój ruchu.

Członkowie Domowego Kościoła

Członkami DK są małżeństwa sakramentalne, które wspólnie (mąż i żona) angażują się w proponowaną im formację. Małżeństwa włączają się do kręgów DK, aby sobie wzajemnie pomagać. "Równi usługują równym" (Humane vite,26).

Duchowość

DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

DK dąży do odnowy małżeństwa i rodziny poprzez wdrażanie do:
• życia słowem Bożym, aby stawało się ono słowem życia,
• życia modlitwą, jako osobistego spotkania z Chrystusem swoim Zbawicielem,
• życia sakramentalnego, zwłaszcza eucharystycznego,
• dawania świadectwa o swoim spotkaniu z Chrystusem w małżeństwie, rodzinie i wobec innych ludzi,
• postawy służby we wspólnocie Kościoła według otrzymanych darów.

Budowaniu jedności w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy formacyjne zobowiązania:
• codzienna modlitwa osobista,
• regularne spotkanie ze słowem Bożym,
• codzienna modlitwa małżeńska,
• codzienna modlitwa rodzinna,
• comiesięczny dialog małżeński,
• reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną),
• uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Krąg

Krąg tworzy 4-7 małżeństw, najlepiej z jednej parafii, pragnących wspomagać się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa - dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym. Za krąg odpowiada jedno z należących do niego małżeństw, zwane parą animatorską. Dla prawidłowej pracy kręgu niezbędna jest doktrynalna i duchowa pomoc księdza moderatora - doradcy i opiekuna duchowego.

Spotkanie kręgu odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw i składa się z następujących części:
• dzielenie się życiem (dzielenie się wydarzeniami, radościami, troskami podczas symbolicznego posiłku);
• modlitwa (dzielenie się Ewangelią lub inne formy spotkania ze słowem Bożym; tajemnica różańca);
• formacja (dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego; omówienie nowego tematu).

Rekolekcje

Do istoty pracy formacyjnej w kręgach należy również uczestnictwo w różnego rodzaju rekolekcjach organizowanych przez DK: rekolekcjach 15-dniowych I, II, III stopnia (oazach rodzin), kilkudniowych Oazach Rekolekcyjnych Animatorów Rodzin (ORAR I i II stopnia), rekolekcjach ewangelizacyjnych i tematycznych. Rekolekcje te przeznaczone są dla małżonków wraz z dziećmi, jeśli nie ma przeszkód organizacyjnych.

Kancelaria parafialna czynna

w czwartki
w godz. od 16.00 do 17.00

(czasie wakacji i ferii zimowych czynna tylko w czwartek od 16.00 do 17.00 i po Mszy św. wieczornej do godz. 19.oo)

 

Podstawowe informacje dotyczące sakramentów i sakramentaliów


Chrzest:

• akt urodzenia dziecka (odpis)
• data i miejsce ślubu rodziców dziecka
(wiedza na ten temat)
• dane o rodzicach chrzestnych
(nazwisko i imię, adres zamieszkania)
• chrzestni spoza naszej parafii przedstawiają zaświadczenie z parafii zamieszkania o praktykowaniu wiary

 

Bierzmowanie:

• metryka chrztu
• indeks z wpisem ocen semestralnych z religii, spowiedzi miesięcznej (z trzech lat) oraz spotkań formacyjnych (z trzech lat), zdany na oceny pozytywne materiał z katechizmu dla bierzmowanych
• w przypadku osób dorosłych, zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej

 

Małżeństwo:

• narzeczeni zgłaszają się 3 miesiące przed ślubem do kancelarii parafialnej
• metryka chrztu
(aktualna, tj. wystawiona do 3 miesięcy wstecz)
• dowód osobisty
• świadectwo katechizacji
(z ostatniej klasy szkoły podstawowej i średniej, osoby urodzone po roku 1988 przedstawiają indeks)
• świadectwo bierzmowania
(w przypadku braku adnotacji na świadectwie chrztu)
• zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
• zaświadczenie ze spotkań w poradni rodzinnej (szczegóły w zakładce; „poradnia rodzinna")
• zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego w przypadku ślubu konkordatowego lub akt ślubu, jeżeli wcześniej zawarto związek cywilny
• kamerzysta i fotograf winni być po odpowiednim przeszkoleniu i posiadać stosowne zaświadczenie

 

Odwiedziny chorych w domach:

Odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca, a także w okresie poprzedzającym Święta Wielkanocne i Bożego Narodzenia. Chęć skorzystania z posługi kapłana należy zgłosić odpowiednio wcześniej. W nagłych wypadkach można wzywać do chorego o każdej porze.

 

Pogrzeb Katolicki:

• karta zgonu
• zaświadczenie o przyjęciu sakramentu chorych i wiatyku
(jeśli zgon nastąpił poza parafią, wystawia go tamtejszy proboszcz, jeśli w szpitalu, wystawia go kapelan szpitala)

 

Proboszcz

 • ks. Alojzy Szwed
 • Rok ur. 1963 r.
 • Parafia pochodzenia: Nowy Nart p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 • Święcenia kapłańskie: Przemyśl 1988 r.
 • Od kiedy w naszej parafii: 2012 r.
 • Kontakt: tel. 17 225 40 55

Wikariusz

 • ks. Piotr Długi
 • Parafia pochodzenia: Ustjanowa, pw. Narodzenia NMP
 • Święcenia kapłańskie: Przemyśl 19 maj 2018 r.
 • Wcześniejsze parafie: Laszki, Jaśliska
 • Od kiedy w naszej parafii: 1 XII 2021 r.

Emeryt

 • ks. prał. Czesław Lech
 • Rok urodzenia: 1941 r.
 • Parafia pochodzenia: Hadle Szklarskie
 • Święcenia kapłańskie: 1964 r.
 • Od kiedy w naszej parafii: 1977 r.

Kapelan w Woli Małej

 • ks. Piotr Bielówka
 • Rok ur. 1972 r.
 • Parafia pochodzenia: 
 • Święcenia kapłańskie: 18.05.1997 r. w Przemyślu
 • Od kiedy w naszej parafii: 2020 r.