57. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu 

https://przemyska.pl/bp-bronakowski-modlmy-sie-aby-polska-byla-trzezwa-i-wolna-wierna-chrystusowi-i-kosciolowi/