APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
O SOLIDARNOŚĆ Z OFIARAMI WOJNY NA UKRAINIE,
PO DWÓCH LATACH OD INWAZJI ROSYJSKIEJ

https://przemyska.pl/apel-przewodniczacego-konferencji-episkopatu-polski/