W naszej parafii od stycznia prowadzony jest konkurs na najlepszego ministranta. W tym miesiącu najwięcej punktów zdobył Jan Niemiec. Serdecznie gratulujemy i wszystkim ministrantom dziękujemy za troskę o służbę przy ołtarzu.