szopka_trzech_kroli6 stycznia to w kościele katolickim dzień Objawienia Pańskiego, w Polsce tradycyjnie nazywany Świętem Trzech Króli. Zgodnie z przyjętą tradycją tego dnia święci się w kościołach kredę oraz kadzidło. Po mszy świętej okadza się mieszkanie, ponieważ zgodnie z wierzeniami w ten sposób można się uchronić od nieszczęść i wyprosić Boże błogosławieństwo dla wszystkich mieszkańców.

Na drzwiach naszych domów piszemy duże litery  „K+M+B 2022”. Spotkać też można skrót w formie „C+M+B” pochodzącego od „Christus Mansionem Benedicat”, co oznacza „Niech Chrystus błogosławi ten dom”. 
FOTOREPORTAŻ