Protokół nr 1 z 11 maja 2023 r. ze spotkania Rady Duszpasterskiej Parafii pw. św. Józefa w Łańcucie

 1. Rozpoczęcie modlitwą inauguracyjnego spotkania nowej Rady Duszpasterskiej (zwanej dalej „Radą”).
 2. Powołanie i przedstawienie nowych członków Rady.
 3. Zaprzysiężenie nowych członków Rady. Obecnie Rada liczy 11 osób.
 4. Poruszenie przez Radę następujących zagadnień:
 5. W związku z modernizacją cmentarza parafialnego, powrót składek inwestycyjnych w 3. niedzielę miesiąca.
 6. Ustalenie ogólnego harmonogramu modernizacji cmentarza: usunięcie tui, poszerzenie i utwardzenie drogi oraz rozbudowa parkingu. Prace dotyczące pierwszego etapu modernizacji będą wymagać zaangażowania lokalnej społeczności.
 7. Przedstawienie propozycji utworzenia ścieżki prowadzącej od kościoła
  do przykościelnego parkingu.
 8. Ustalenie terminu kolejnego spotkania Rady – 21 maja 2023 r. o godz. 19:00.
 9. Zamknięcie inauguracyjnego spotkania Rady.