Protokół nr 1 z 11 maja 2023 r.
ze spotkania Rady Duszpasterskiej
Parafii pw. św. Józefa w Łańcucie

 

 1. Rozpoczęcie modlitwą inauguracyjnego spotkania nowej Rady Duszpasterskiej (zwanej dalej „Radą”).
 2. Powołanie i przedstawienie nowych członków Rady.
 3. Zaprzysiężenie nowych członków Rady. Obecnie Rada liczy 11 osób.
 4. Poruszenie przez Radę następujących zagadnień:
 5. W związku z modernizacją cmentarza parafialnego, powrót składek inwestycyjnych w 3. niedzielę miesiąca.
 6. Ustalenie ogólnego harmonogramu modernizacji cmentarza: usunięcie tui, poszerzenie i utwardzenie drogi oraz rozbudowa parkingu. Prace dotyczące pierwszego etapu modernizacji będą wymagać zaangażowania lokalnej społeczności.
 • Przedstawienie propozycji utworzenia ścieżki prowadzącej od kościoła
  do przykościelnego parkingu.
 1. Ustalenie terminu kolejnego spotkania Rady – 21 maja 2023 r. o godz. 19:00.
 2. Zamknięcie inauguracyjnego spotkania Rady.